VOORWAARDEN

MET WELKE ORGANISATIES WERKEN WE SAMEN?

Wij werken samen met alle organisaties, instellingen en bedrijven die in contact komen of werken met laaggeletterde volwassenen.

ONZE DOELGROEP

Centrum voor Basiseducatie Ligo richt zich op laaggeletterde volwassenen.

Deelnemers aan onze cursussen:

  • hebben geen diploma secundair onderwijs, met uitzondering van een diploma beroepssecundair onderwijs

  • zijn in het bezit van een identiteitskaart of vreemdelingenkaart

  • zijn in staat zijn om bij te leren

Het werkingsgebied van CBE Ligo is Zuid-Oost-Vlaanderen. Ligt uw organisatie of instelling buiten ons werkingsgebied? Contacteer het Centrum voor Basiseducatie binnen uw regio.

KOSTPRIJS

Er is een aanbod dat we met onze middelen en dus gratis kunnen aanbieden. Afhankelijk van de groepsgrootte, de inhoud en duur van de opleiding,... rekenen we soms wel een kostprijs aan. In de voorbereidende gesprekken wordt dit samen bekeken.

PRAKTISCH

Voorbereiding

Bij interesse komen we langs en bekijken we samen wat jullie verwachtingen en doelstellingen zijn zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op uw vraag.

Planning

Afhankelijk van de vraag en de beschikbare middelen plannen we samen met jullie het aantal bijeenkomsten, of het om individuele of groepsbijeenkomsten gaat, de duur van de bijeenkomsten en hoe de toeleiding het best kan gebeuren. Samen kiezen we de meest geschikte formule voor jullie vraag.

Locatie

CBE Ligo heeft lesplaatsen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.
De opleiding kan zowel in de lokalen van
CBE Ligo als op uw locatie plaatsvinden. We bespreken samen de minimumvoorwaarden waaraan een locatie moet voldoen.

Samenwerken? Meer informatie?

Contacteer:

Natalie Laurez

natalie.laurez@ligo-zovl.be

0483 003 690