OVER ONS

Centrum voor Basiseducatie Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen is één van de 13 Centra voor Basiseducatie. Samen met deze centra vormen wij het Netwerk Basiseducatie. Wij worden gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Wij organiseren opleidingen voor laaggeletterde volwassenen. Mensen zelfredzaam maken en hen kansen geven om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen, staan daarbij centraal.

Voor ons is geletterdheid informatie kunnen verwerven, verwerken en gericht gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterdheid heeft een invloed op het zelfbeeld van mensen, hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft aan in hoeverre een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. In Vlaanderen is nog altijd 1 op 7 mensen laaggeletterd.

Ons centrum is actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Hieronder ziet u een kaart van ons werkingsgebied. Een overzicht van de andere Centra voor Basiseducatie vindt u op www.ligo.be