BASISEDUCATIE IN
UW ORGANISATIE?

1 op 7 Vlamingen kunnen niet mee in onze snel veranderende maatschappij. Ze hebben moeite met taal, cijfers, de digitalisering en de wereld om zich heen. Ze zijn laaggeletterd.

Werkt u met laaggeletterde volwassenen? Wil u uw cliënten, leden, vrijwilligers of medewerkers helpen zelfredzaam te zijn?

Dan kan u terecht bij Centrum voor Basiseducatie, Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Centrum voor Basiseducatie (CBE) Ligo heeft heel wat expertise op vlak van competentieverhogend werken voor laaggeletterde volwassenen. Die expertise gebruiken we graag om in samenwerking met u een aanbod op maat van uw organisatie uit te werken.

OCMW, CAW, VDAB, maatwerkbedrijf, dienstenchequebedrijf, welzijnsschakel, stads- of gemeentedienst, inloopteam, vereniging waar armen het woord nemen, ... Elke organisatie en instelling die met of voor laaggeletterden werkt, kan terecht bij CBE Ligo. En dat voor zowel een aanbod voor het eigen kortgeschoolde personeel als voor uw doelpubliek.

WAT BIEDEN WE AAN?

We organiseren opleidingen waarin we werken aan professionele, educatieve en/of sociale redzaamheid. We brengen volwassenen de kennis, vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, om te functioneren in de maatschappij, om een verdere (beroeps)opleiding te volgen, om een job te vinden of hun job te behouden. We werken vaak in groep maar we kunnen ook mensen individueel begeleiden bij het leren.

We bieden opleidingen aan binnen onderstaande thema's. We werken zoveel mogelijk geïntegreerd. Waar mogelijk combineren we verschillende thema's.

WAAR MAKEN WE HET VERSCHIL?

In een eenvoudige taal, met aandacht voor een veilige leeromgeving, gericht op resultaat, ... ondersteunen we het leerproces van de deelnemers.

Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met een laag zelfbeeld, schaamte en negatieve leerervaringen. Vanuit hun expertise weten onze lesgevers hoe ze hiermee moeten omgaan. Zo brengen zij mensen ertoe om toch bij te leren.

We richten ons op volwassenen en beschouwen alle deelnemers als volwaardige partners. Onze inhouden, gebaseerd op de leerstof van het eerste leerjaar tot en met de eerste graad middelbaar onderwijs, vertalen we naar inhouden aangepast aan de doelgroep. We gaan aan de slag met brieven van de stad. We ontleden de factuur van een energieleverancier. We surfen naar een webwinkel en gaan na of de aanbiedingen wel echt de moeite waard zijn. Zo werken we aan de kennis van taal, wiskunde en digitale vaardigheden.

We werken op maat van uw organisatie. We gaan met u aan tafel zitten en bekijken waar precies uw vragen en noden zitten. We bespreken hoe we u hierop een antwoord kunnen bieden. Ook tijdens de opleiding blijven we luisteren. Waar mogelijk spelen we in op de vragen van de deelnemers.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?