OUDERS EN KINDEREN

Een brief van de school begrijpen?

Kinderen helpen bij het huiswerk?

's Avonds een verhaal voorlezen?

Een e-mail sturen naar de kinderopvang?

Geletterde ouders zijn sterke ouders. Toch is 1 op 10 ouders in Vlaanderen laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Ouders zijn voor Ligo een belangrijke doelgroep. Want sterke ouders maken sterke kinderen. 

Hieronder enkele inspirerende voorbeelden van onze samenwerkingen met en voor ouders:

WELKOM in de klas

Ouders komen tijdens de schooluren mee in de klas voor een korte en laagdrempelige (knutsel)activiteit.

Hierdoor vergroot de ouderbetrokkenheid en loopt de communicatie tussen school en ouders beter. 

Meer info in deze fiche

school en ouders

Ouders komen tijdens de schooluren mee met hun kind en leren de school beter kennen. Hierdoor vergroot de ouderbetrokkenheid en loopt de communicatie tussen school en ouders beter. 

Laaggeletterde, kansarme, allochtone ouders… vinden soms moeilijk de weg naar de school van hun kinderen en kennen de werking van de school niet. Na een grondig overleg met de school, bieden wij een reeks van een 5-tal themalessen aan voor de ouders. De school selecteert en motiveert de deelnemers.

Ligo ondersteunt de ouders in het begrijpen van brieven, formulieren, rapport, agenda, smartschool, reglement,... en leert hen hoe op een goede manier om te gaan met huiswerk en studeren en gaat in op algemene of specifieke opvoedingsvragen. 

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat. 

Het digitale schoolleven

Als school wil je de digitale betrokkenheid van alle ouders vergroten. Het digitaal communiceren en afstandsleren is in deze tijd noodzakelijk. In deze lessenreeks bieden we een 4-tal bijeenkomsten aan waarin we werken aan de digitale vaardigheden van ouders in functie van de school.

De deelnemende ouder zet met onze begeleiding in op: 

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen de noden van jullie school en doen een voorstel op maat. 

Smartschool

Smartschool als online leerplatform (in kleuter, lager of secundair onderwijs) is het communicatiemiddel bij uitstek waarop ouders, school en leerlingen kunnen samenwerken. Toch is dit leerplatform niet voor alle ouders even toegankelijk. Ligo biedt een 5-tal sessies aan waarin we ouders met weinig digitale vaardigheden smartschool leren gebruiken.

De deelnemende ouder zet met onze begeleiding in op: 

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen de noden van jullie school en doen een voorstel op maat. 

digipunt voor ouders

Tijdens dit ‘digitaal inloopmoment’ is Leerpunt gedurende een aantal weken op een vast tijdstip aanwezig op de school om ouders te helpen die vragen hebben rond de digitale toepassingen die gebruikt worden in de school. Vragen kunnen zowel technisch als inhoudelijk van aard zijn. Digitale geletterdheid wordt als ingangspoort gezien om ook andere vragen van ouders te detecteren.

De deelnemende ouder zet met onze begeleiding in op: 

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen de noden van jullie school en doen een voorstel op maat. 

Nederlands oefenen met je kind

Met dit project willen we anderstalige (kwetsbare) moeders met kinderen tussen 6 en 12 jaar samenbrengen in een educatief ontmoetingsmoment

Tijdens dit moment werken we via leuke activiteiten aan de taalontwikkeling van moeder en kind.

We werken geïntegreerd en creëren een aangename leersfeer.

ontmoeting en ondersteuning voor ouders met jonge kinderen

Voorbeeld Wereldmama's

Met dit project willen we anderstalige (kwetsbare) moeders met kinderen tussen 0 en 3 jaar samenbrengen in een educatief ontmoetingsmoment

Deze momenten worden door één van onze educatief medewerkers begeleid in samenwerking met een verpleegkundige of een gezinsondersteuner van “Kind en Gezin” en/of een medewerker van het OCMW. 

We willen een geïntegreerd traject aanbieden waarin volgende aspecten aan bod komen: 

Dit alles gebeurt in een eenvoudig Nederlands zodat zowel moeder als kind in hun taalontwikkeling gestimuleerd worden.

Het is onze intentie om aanklampend,  laagdrempelig en geïntegreerd te werken. We creëren oefenkansen voor de moeders opdat hun integratieproces gestimuleerd wordt. 

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen de noden van jullie school en doen een voorstel op maat. 

OMGAAN MET JE KIND

In deze lessenreeks bespreken we samen met ouders een aantal thema's die belangrijk zijn bij de opvoeding van de kinderen.

Mogelijke thema's zijn:

Praktisch?    Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat. 

bouwstenen

Stel je graag zelf je eigen inhouden samen? Neem een kijkje in onze bouwstenenfiche

Geen mogelijkheid om een groep samen te stellen? U kan mensen ook individueel doorverwijzen naar onze cursussen