Werk

Een nieuw digitaal systeem leren kennen?

Omgaan met feedback?

Een job zoeken?

Een eenvoudige nota maken?

Oppervlakte van een kamer kunnen berekenen?

Een job vinden, een job houden en blijven groeien in je job: iedereen verdient kansen om zich professioneel te ontwikkelen. CBE Ligo heeft heel wat expertise in het ondersteunen van mensen in hun professionele ontwikkeling.

G-coach

Een Geletterdheids-coach is een educatief medewerker van CBE die gedurende een aantal uur per week op uw opleidingsvloer of werkvloer aanwezig is.

Lees verder

werknemer zijn

Wie werkt moet niet alleen een takenpakket uitvoeren. Werknemer zijn vraagt ook bepaalde attitudes: op tijd komen, samenwerken met collega's, omgaan met oversten, levenslang leren, ...

Digitale vaardigheden worden ook steeds belangrijker op de werk- of opleidingsvloer.

Lees verder

werk ZOEKEN

Wie werk zoekt heeft heel wat vaardigheden nodig. Digitale vaardigheden maar ook leesvaardigheden, schrijfvaardigheden en gespreks- en communicatievaardigheden zijn belangrijk.

Lees verder

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

Geen mogelijkheid om een groep samen te stellen? U kan mensen ook individueel doorverwijzen naar onze cursussen.