Werk

Werknemer zijn

Wie werkt moet niet alleen een takenpakket uitvoeren. Werknemer zijn vraagt ook bepaalde attitudes: op tijd komen, samenwerken met collega's, omgaan met oversten, levenslang leren, ... Ook digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de werk- of opleidingsvloer.

Hieronder enkele inspirerende voorbeelden van lessenreeksen die CBE Ligo aanbiedt.
De duur van de lessenreeksen hangt af van de noden van jullie organisatie.

hoe sta ik in mijn job

Inhoud

De deelnemer leert:

 • de belangrijke taken op het werk kennen

 • zich verantwoordelijk gedragen

 • het werk plannen

 • zelfstandig werken

 • initiatief nemen

 • problemen signaleren • leren van collega's

 • flexibiliteit tonen

 • privé en werk scheiden

 • discreet zijn en met het beroepsgeheim omgaan

 • zelfstandig een probleem oplossen

 • met regels omgaan

 • met moeilijke situaties omgaan

 • ...

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

SAMENWERKEN

Inhoud

De deelnemer leert:

 • omgaan met feedback

 • geschikte communicatievormen gebruiken

 • omgaan met communicatiemoeilijkheden

 • afspraken maken

 • omgaan met verschillen in gezagsverhoudingen

 • respectvol omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen

 • zich inzetten voor de eigen rechten en die van anderen

 • ...

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

Rechten en plichten als werknemer

Inhoud

De deelnemer leert:

 • het organogram van uw organisatie of bedrijf beter kennen

 • beter begrijpen wat er in het arbeidsreglement staat

 • wat de procedure is bij ziekte

 • welke formulieren er belangrijk zijn op het werk

 • wat er in een contract staat

 • waar hij terecht kan bij problemen op het werk

 • ...

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

digitale vaardigheden

Onze opleidingen zijn er zowel voor wie geen ICT-ervaring heeft als voor wie al een beetje ervaring heeft. We bieden zowel opleidingen computer als tablet en smartphone aan.

Inhoud

Afhankelijk van het toestel en de voorkennis leert de deelnemer:

 • het toestel aan- en uitzetten

 • werken met het toetsenbord en de muis

 • een tekst typen, verbeteren en opmaken

 • informatie vinden op internet

 • een e-mail lezen en versturen

 • selecteren, knippen, kopiëren en plakken

 • een online formulier aanvragen, invullen, downloaden

 • online een afspraak maken

 • facturen digitaal bijhouden

 • iets bewaren, terugvinden en ordenen

 • werken met e-mail

 • een foto downloaden

 • bellen en sms'en

 • verbinding maken met internet

 • apps zoeken, installeren en gebruiken

 • e-ID en kaartlezer gebruiken

 • online registreren en aanmelden bij diensten

 • ...

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

PAPIEREN en FOrmulieren op het werk

Inhoud

Afhankelijk van de voorkennis leert de deelnemer:

 • bestelformulieren invullen

 • een verslag schrijven

 • eenvoudige boodschappen noteren

 • over het werk rapporteren

 • een telefoongesprek voorbereiden

 • gangbare regels bij telefoongesprekken toepassen

 • belangrijke gegevens uit een mondeling gesprek of een telefoongesprek noteren

 • verlof aanvragen

 • loonfiches begrijpen

 • ...

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

taal in functie van werk

Voorbeeld Taalcoaching artikel 60

In de verkennende fase zal de coach naar de werkplaats gaan, observeren, praten met werknemers, instructeurs, leidinggevenden, Art 60’ers,...

Na deze omgevingsanalyse zal de coach werkpunten uitkiezen die verder uitgewerkt worden tot effectieve coachingsmomenten. Voor elke persoon en/of werkplaats zal een individueel coachingsplan worden opgemaakt. De coachingsmomenten kunnen individueel of in kleine groepjes worden georganiseerd en vinden plaats op de werkvloer zelf.

De coach zal ook de collega’s, instructeurs of leidinggevenden tools aanreiken om taalstimulerend om te gaan met de deelnemers.

Specifieke woordenschat eigen aan de werkomgeving, instructietaal, maar ook social talk komen aan bod.

Praktisch? Klik hier om ons te contacteren. We bekijken samen jullie noden en doen een voorstel op maat.

Geen mogelijkheid om een groep samen te stellen? U kan mensen ook individueel doorverwijzen naar onze cursussen.